Trong 24 giờ qua, lượng mưa tại TP Đà Nẵng lên tới 635 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 420 mm, dự báo ngày mai tiếp tục mưa to.