Các chức vụ như chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và các chức vụ khác trong ban chỉ huy quân sự xã được thôi việc trong trường hợp nào ?