Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết có 5 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).