Trong quá trình truy đuổi hai nghi can cướp giật, dân quân Nguyễn Thanh Tùng bị đối tượng đạp vào xe làm té ngã xuống đường, tử vong.