Đứng chân trên địa bàn xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, những năm qua Trường Quân sự Quân khu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, đào tạo hạ sĩ quan thuộc các đơn vị thường trực, cơ quan quân sự địa phương, đồng thời bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 2 của 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu... Những năm qua, chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường không ngừng nâng lên, trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định là khâu then chốt.