TP. Hồ Chí Minh - Ban CHQS phường Bến Nghé quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ở trung tâm Thành phố