Bão số 9, cảnh báo lũ quét bão số 9 Trong 3-4 giờ qua, một số nơi thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận có mưa rất to như: Cam An Bắc 92,2mm; Suối Cát 73,4mm (Khánh Hòa); Phước Đại 72,4mm (Ninh Thuận); Sơn Giang 67mm (Quảng Ngãi). Nhận định trong 3 giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng từ 40-80mm