Sáng 29.11, Ban soạn thảo Luật Dân quân tự vệ của Bộ Quốc phòng đến làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, nhằm lấy ý kiến bổ sung đưa vào Luật Dân quân tự vệ.