Thị xã Chí Linh (Hải Dương) vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2018. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò, trình độ tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.