Hiện nay, đội ngũ chính trị viên (CTV) phó ban chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được tuyển chọn, bố trí phù hợp với cơ chế, đặc thù địa phương, cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh. Tuy nhiên, theo quy định đội ngũ CTV phó do bí thư Đoàn Thanh niên đảm nhiệm cho nên việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho đội ngũ này luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố quan tâm.