Hiện nay, nhiều người khi đi ra đường thường mang theo dao găm, dùi cui điện, roi điện, súng điện, bình xịt hơi cay nhằm mục đích tự vệ, tuy nhiên, những vũ khí, công cụ nêu trên nếu công dân bình thường sử dụng là vi phạm pháp luật. Dưới đây là một số vũ khí, công cụ mà người dân không được sử dụng.