Thời gian qua, việc tập trung đẩy mạnh công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.