Do các cấp, các ngành, nhân dân và LLVT đã chủ động làm tốt mọi công tác phòng chống, nên khi bão số 9 quét qua khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận và đảo Phú Quý, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên sóng biển dâng cao, cùng với triều cường đã làm thiệt hại 1 số tài sản của nhân dân và công trình kè biển.