Với những nỗ lực tham mưu hiệu quả của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang, hầu hết các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã chủ động thành lập lực lượng tự vệ, góp phần đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh và tạo động lực thúc đẩy DN phát triển bền vững.