Sinh năm 1986, là chiến sỹ dân quân thuộc trung đội dân quân cơ động xã Thanh An, huyện Điện Biên; ngày 8/11 vừa qua, đồng chí Lò Thị Kim đã vinh dự đại diện cho gần 3.000 chiến sỹ dân quân huyện Điện Biên phát biểu, báo cáo điển hình tiên tiến trước Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018 với những quyết tâm đóng góp xây dựng quê hương ổn định, phát triển và giàu mạnh.