Những năm qua, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), cơ quan quân sự các cấp huyện Hữu Lũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm chất lượng chính trị, đủ biên chế thành phần, binh chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.