Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, SSCĐ ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “canh trời”. Xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Đại đội Pháo phòng không 37mm TP Hải Dương cùng bạn đọc.
Vào vị trí chiến đấu.

Huấn luyện thao tác trên pháo. 


 
Bám, bắt mục tiêu và điều chỉnh tầm.
BÌNH AN (thực hiện)
Theo qdnd.vn