Xã Long Sơn, là một xã đảo của Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với chiều dài bờ biển từ cửa sông Dinh đến cửa sông Cái Mép, là nơi hội tụ nhiều cửa sông ra biển. Chính vì thế, khai thác nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản, khai thác, đánh bắt là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Song song với khai thác, người dân đã cùng với chính quyền địa phương, các cấp, các ngành ra sức bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả đất liền và trên biển, bảo vệ nguồn lợi biển…