Sau 2 ngày diễn ra, ngày 15/11, Ban Chỉ đạo DT - 18 tỉnh (BCĐ tỉnh) tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Yên Phong năm 2018.