Đó là nhận xét của nhiều người khi nói đến Y Bin, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quảng Hòa (Đắk Glong).