Huyện Cư Kuin có 17 đơn vị dân quân tự vệ (DQTV) và 7 đơn vị dự bị động viên (DBĐV). Trước đây, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang gặp nhiều khó khăn.