TIN MỚI

recent

Nam Định Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 22-9-2008 Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”. Trong đó, Nghị quyết đã tập trung đánh giá thực trạng công tác xây dựng KVPT ở các tỉnh, thành phố, thống nhất mục tiêu, quan điểm và đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng KVPT trước yêu cầu mới.
Trung đội dân quân xã Trực Đạo (Trực Ninh) thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn địa bàn.
.

Thực hiện Nghị quyết số 28, Ban TVTU đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết và các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Ban TVTU đã ban hành Chương trình hành động số 28 ngày 4-9-2009 về việc thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, phù hợp thực tiễn tình hình của địa phương, đơn vị. Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh; tiến hành phân công, phân nhiệm rõ ràng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường kiểm tra sâu sát cơ sở. Cơ quan quân sự, công an, biên phòng các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh (QP-AN). Các cơ quan nội chính phối hợp với các ngành chức năng tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về QP-AN; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm của các ngành phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Cơ quan quân sự làm tốt công tác xây dựng đề án tổ chức diễn tập KVPT huyện, thành phố, diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2020. Chú trọng đầu tư, tu sửa các công trình quốc phòng trong KVPT tỉnh, huyện; ưu tiên xây dựng mới các công trình thiết yếu, quan trọng như sở chỉ huy, trận địa phòng không, trạm tiếp nhận và huấn luyện quân nhân dự bị, trung tâm giáo dục QP-AN, trại tạm giam, nhà tạm giữ, âu neo đậu tàu thuyền... tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được coi trọng. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 826.567 cán bộ, đảng viên; 4.262 vị chức sắc, chức việc tôn giáo; 421 chủ tàu, thuyền, trưởng tàu cá; 363.303 học sinh, sinh viên của các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn. Hằng năm tổ chức lớp “Học kỳ trong quân đội” cho các em học sinh, thanh, thiếu niên. Đào tạo được 3 khóa chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn cho 330 đồng chí. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tuyên truyền về “Tình hình biên giới biển, đảo, công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển”. Biên soạn, xuất bản tài liệu “Một số văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại, biên giới biển, đảo”; xuất bản tài liệu cầm tay “Những điều cần biết đối với người, tàu thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển”; cập nhật thông tin tuyên truyền về biển, đảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tổ chức 4 chuyến thăm quần đảo Trường Sa, tặng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và hoàn thành xây dựng tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây. Chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về biển, đảo vào trong chương trình giảng dạy cho sinh viên, học sinh; biên tập, phát tin, bài các hoạt động hướng về biển, đảo để tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần định hướng, nâng cao nhận thức tình hình biển, đảo và đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là nòng cốt để tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh cho KVPT, tỉnh đã coi trọng việc sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng "hợp lý, tinh, gọn, mạnh"; tập trung vào xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ huy, tham mưu, trình độ, khả năng tác chiến; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác quản lý bộ đội; gắn phong trào thi đua quyết thắng với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 1 cuộc diễn tập phòng, chống biểu tình, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin; 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh; 14 cuộc diễn tập KVPT huyện, thành phố; 6 cuộc diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành; 2 cuộc cấp huyện, 145 cuộc cấp xã diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; 404 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình thuộc lĩnh vực QP-AN nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ.
Sau 10 năm triển khai với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và LLVT tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. KVPT của tỉnh đã được xây dựng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; chất lượng chính trị, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng cao góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.
Bài và ảnh: Xuân Thu
Theo baonamdinh.com.vn


Nam Định Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10/24/2018 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.