NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư 33/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung về đào tạo
  trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở, ban hành kèm theo
  Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Nguồn vbpl.vn


  Nội dung chính

   Tin mới