TIN MỚI

recent

Đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ 2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) nhằm xây dựng Dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; cùng với quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ảnh minh họa
Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010. Sau hơn 9 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng Dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.
Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến DQTV chưa được thể chế và cụ thể hóa. Một số quy định của Luật Dân quân tự vệ chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quốc phòng và pháp luật có liên quan. Nhiều vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn liên quan đến DQTV chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ, đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV.
Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có nhiều quy định không còn phù hợp, thiếu thống nhất, chưa đầy đủ, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành về: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV; nhiệm vụ, tổ chức, thành phần DQTV; độ tuổi, tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; tiêu chuẩn tuyển chọn, đăng ký quản lý, thôi trước thời hạn, nghỉ thai sản, đưa ra khỏi danh sách DQTV; hệ thống chỉ huy DQTV; tổ chức DQTV thường trực, điều kiện tổ chức đơn vị tự vệ trong tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp; thôn đội, thôn đội trưởng, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị DQTV, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội; đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho DQTV.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) là cần thiết.
Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ Dân quân tự vệ
Dự thảo nêu rõ cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, thôn đội trưởng, đơn vị Dân quân tự vệ được hưởng phụ cấp chức vụ cán bộ Dân quân tự vệ; phụ cấp đặc thù đi biển trong thời gian làm nhiệm vụ trên biển.
Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, trung đội trưởng dân quân cơ động, chỉ huy đơn vị dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.
Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.
Chế độ, chính sách đối với dân quân, trừ dân quân thường trực, dân quân biển được quy định như sau: a) Được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ ban đêm; được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ;
Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày, thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về.
Chế độ, chính sách đối với dân quân biển được quy định như sau: a) Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; b) Được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển trong thời gian làm nhiệm vụ trên biển; c) Được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn tăng thêm, phụ cấp trách nhiệm đối với thuyền trưởng, máy trưởng khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Khánh Linh
Đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ 2018 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10:17 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.