Quán triệt nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh, năm 2018, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Đồng Xoài đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đối với lực lượng vũ trang. Qua đó đã tạo được bước chuyển biến tích cực và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đối với lực lượng vũ trang thị xã.